Ventu neruNasce l'albore in un incendiu, in e sarre piccia u ghjornu

À passi strani un pastore, da a mandria si ne volta

Un trattulellu fischjuleghja, a neve fraia u cuntornu

Ne sarà tempu d'impiaghjera, tempu di ghjente più accolta ?Trattulellu s'hè fattu ventu, sempre à buffulata sabbia

Accarezza robba è pastore, da fà li sente ogni vita

Move una musichella in mè, quellu silenziu di I Stabbia

È sorgenu rime à divizia...è po u distinu ci strita !Ventu ne vene una timpesta, si para nanzu u silenziu

U pastore ùn ci vole cede à 'ss'oddiu mossu à svintulera

Ma più'n hè tempu d'impiaghjera, hè ora d'ultimu licenziu

À una leccia un fucile, appingatu, vindetta spera...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire